Условия за наем на автомобил

 

 

 • Изисквания

Наемателят и договорените допълнителни шофьори трябва да бъдат на възраст минимум 21 години и да притежават свидетелство за управление на съответния тип МПС най-малко от една година. Наетият автомобил може да бъде управляван само от лица, вписани в договора и упълномощени от наемодателя.


 • Период на наема

Минималният период на наем е 24 часа. При връщане на автомобила клиентът има право на закъснение до 1 час, след което се начислява цял наемен ден.


 • Начин на наемане

Автомобилите се наемат от офисите на фирмата. При подписване на договора се прави оглед на автомобила и се отбелязват забележките, ако има такива. При връщане на автомобила от клиента, оторизирано лице на фирмата прави оглед на автомобила и при установяване на повреди или липси по вина на наемателя и непокрити от застраховката се удържа от депозита.

 • Начин на плащане

Задължително условие за сключване на договор за наем е наличието на кредитна или дебитна карта. За блокиране на депозит се приемат Visa или Mastercard, депозити в брой не се приемат. Заплащане в брой е възможно само в момента на приключване на договора.


 • Отговорност

В цената е включена такса, ограничаваща отговорността на клиента до следните суми според наетата група: B/I-€300; C/D-€360; E/F/P/Q-€480; S/G/Z-€540; H-€660; K-€420; L-€840; O-€600.

В случай на ПТП, щета или кражба на наетия автомобил, се изисква документ от Пътна полиция или двустранно попълнен констативен протокол. В противен случай всички такси намаляващи отговорността са НЕВАЛИДНИ.
При липса на друг/и участник в произшествието и отказ от полицията да посети мястото на инцидента, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се изисква клиентът да вземе номер, под който е регистрирано неговото обаждане.


 • Застраховки

Застраховката „Гражданска Отговорност” е включена в наемната цена и автомобила има покритие според изискванията на българското законодателство.

Отговорност при щета и кражба: Таксa намалена отговорност при щета и кражба е включена в наемната цена и ограничава отговорността на наемателя до определена по-ниска сума, наречена „Excess” или “Отговорност”.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАСТРАХОВКИ: Super Cover Damage Waver /SCDW/
Приемането на таксата Super Cover премахва вашата “отговорност” в случай на щета и/или кражба.

Цените са както следва: B/I-€ 8.00 на ден; C/D/K-€ 10.00 на ден; Е/F/S/G/P-€ 12.00 на ден; H/L/O/Z-€ 14.00 на ден.

В случай на щета и/или кражба, независимо дали е приета такса Super Cover, се прилага административна такса в размер на 15 евро.

Приетите застраховки не важат при следните случаи:

Кражба или щета на чистачки, радио СD-player, антена, гуми, тасове, огледала, регистрационен номер, ключове; щети по ходовата част на автомобила или загуба на докумнти на автомобила; при нанесени щети по интериора на автомобила; при нанесени щети в следствие на употреба на алкохол и/или упойващи вещества; при нанесени щети в следствие от шофиране извън пътната настилка/маркировка; при щети или кражба на личните вещи на наемателя; при щети в резултат на грешно заредено гориво; в случай, че колата е превозвана с кораб /ферибот/.


 • Гориво

Автомобилът се предава пълен при започване на наема. Изразходваното гориво е за сметка на НАЕМАТЕЛЯ. В случай, че НАЕМАТЕЛЯ върне автомобила с по-малко гориво, липсващото гориво се заплаща по цени на бензиностанциите, плюс такса зареждане € 12.

Електромобилите се предоставят със заряд от минимум 80%, като при връщане батерията трябва да е заредена най-малко на 80%.

При връщане на електромобил с по-малко от 80% заряд, клиентът заплаща едно пълно зареждане на батерията, в размер на -€ 30.


 • Пътни нарушения

При глоби и/или пътни нарушения, клиентът се таксува с размера на съответната глоба и/или нарушение плюс € 15.00 за покриване на административни разходи.


 • Еднопосочни наеми

Такса за еднопосочен наем се начислява при наем на автомобил от един град и връщане в друг в рамките на страната.

Всички еднопосочни наеми са срещу запитване.

Размерът на таксата е в рамките от € 48.00 до € 120.00.

Eднопосочни наеми извън страната са срещу запитване.


 • Допълнителен шофьор

Всеки допълнителен шофьор се зaплаща по € 2.40 на ден при максимален период за таксуване 10 дни. Допълнителните шофьори трябва да отговарят на изискванията за минимална възраст.


 • Допълнително оборудване

Бебешко столче (€ 3.60 на ден), багажник (€ 3.60 на ден), вериги за сняг (€ 3.60 на ден), 4G Wi-Fi рутер (€ 3.60 на ден), навигация (€ 6.00 на ден) се предоставят при запитване и се таксуват за не повече от 10 дни.


 • Изгубени или повредени ключове, документи, регистационен номер или панел на радиo CD - при тези случаи се прилага такса в размер на  € 240.

 • Пушенето в автомобилите не е позволено. При неспазване на това условие, НАЕМАТЕЛЯТ заплаща глоба в размер на € 50.

 


 • Наем извън работно време

При наемане или връщане на автомобила извън определеното работно време с предварителна заявка се прилага такса € 30.


 • Пътуване извън страната

Възможно с предварителна заявка и одобрение. Заплаща се такса от € 50.00 за изготвяне на документите.
В сила са следните ограничения на максималния допустим пробег: за наеми до 3 дни - 900км; за наеми от 4 до 10 дни - 2500км; за наеми от 11 до 30 дни - 4000км. Всеки допълнителен километър се таксува от 
€ 0,07 до € 0,60 в зависимост от класа автомобил.


 • Наем на автомобил с шофьор

По предварителна заявка.


 

 

 

Всички цени са в евро с ДДС.