Условия за наем на автомобил

 

 

 • Изисквания

Наемателят и договорените допълнителни шофьори трябва да присъсват по време на наемането на автомобила, трябва да бъдат на възраст минимум 21 години и да притежават редовни и валидни лични документи: паспорт/лична карта и свидетелство за управление, най-малко от една година. Наетият автомобил може да бъде управляван само от лица, вписани в договора и упълномощени от наемодателя. В случай на управление от друго лице, невписано в договора за наем, НАЕМАТЕЛЯТ носи пълната отговорност за стойността на автомобила и възникналите допълнителни разходи, без значение на заплатените такси за освобождаване от отговорност или допълнителни покрития. Наемателят и вписаните допълнителни шофьори са солидарно отговорни. 

Приемат се шофьорски книжки издадени в следните държави: Всички страни членки на ЕС и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Шофьорски книжки издадени от всички останали страни, трябва да бъдат придружени от международно свидетелство за управление на МПС (International Driving Permit). Международните свидетелства за управление са валидни само ако са придружени от основната шофьорска книжка.

Международното свидетелство за управление на МПС (IDP) е превод на местното свидетелство за управление, което позволява на притежателя да управлява лично моторно превозно средство във всяка страна или юрисдикция, която признава документа. Чуждестранните посетители, които планират да наемат коли в България, трябва да притежават валидна шофьорска книжка и международно разрешително за шофиране (IDP). IDP е от съществено значение, тъй като законно позволява на чужденци да шофират в България, когато само чужда шофьорска книжка може да не е достатъчна.

За да кандидатствате за IDP, моете да се свържете с Националната автомобилна асоциация във вашата страна или да използвате онлайн приложения, което прави процеса по-лесен и бърз.

Своята международна книжка можете да заявите бързо и лесно на: Apply for an International Driving 


 • Период на наема

Минималният период на наем е 24 часа. При връщане на автомобила клиентът има право на закъснение до 1 час, след което се начислява цял наемен ден. За наеми с продължителност над 30 дни, свържете се с нас за индивидуална оферта.


 • Начин на наемане

Автомобилите се наемат от офисите на фирмата. При подписване на договора се прави оглед на автомобила и се отбелязват забележките, ако има такива. При връщане на автомобила от клиента, оторизирано лице на фирмата прави оглед на автомобила и при установяване на повреди или липси по вина на наемателя и непокрити от застраховката се удържа от депозита.

При закъснение от страна на клиента, резервираният автомобил е гарантиран до 1 час. След изтичане на този срок автомобилът се освобождава и може да бъде предоставен на друг клиент. 

 • Начин на плащане

Задължително условие за сключване на договор за наем е наличието на кредитна или дебитна карта, която е издадена на името на наемателя. За блокиране на депозит се приемат Visa или Mastercard, депозити в брой не се приемат. Заплащане в брой е възможно само в момента на приключване на договора. Предоставената банкова карта трябва да бъде с валидност минимум до края на наема, в противен случай НАЕМОДАТЕЛЯТ не носи отговорност за възстановяване на депозита.

 • Не се приемат:

​Кредитни карти, които не са на името на наемателя ( в това число и на членове на семейството)

Виртуални плащания (например Google Pay, Apple Pay или други) 


 • Отговорност

В цената е включена такса, ограничаваща отговорността на клиента до следните суми според наетата група: B/I-€300; C/D-€360; E/P-€480; S/G/I-e/D-e -€540; H-€660; K-€420; L-€840; O-€600; P-e - €700.

В случай на ПТП, щета или кражба на наетия автомобил, НАЕМАТЕЛЯТ трябва да уведоми Наемодателя в срок до 2 часа. Изисква се документ от Пътна полиция или двустранно попълнен констативен протокол. В противен случай всички такси намаляващи отговорността са НЕВАЛИДНИ. При липса на друг/и участник в произшествието и отказ от полицията да посети мястото на инцидента, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се изисква клиентът да вземе номер, под който е регистрирано неговото обаждане.

В случай на загуба или повреда на RFID карта за зареждане в мрежата на Елдрайв, НАЕМАТЕЛЯТ трябва да уведоми Наемодателя в срок до 2 часа.


 • Застраховки

Застраховката „Гражданска Отговорност” е включена в наемната цена и автомобила има покритие според изискванията на българското законодателство.

Отговорност при щета и кражба: Таксa намалена отговорност при щета и кражба е включена в наемната цена и ограничава отговорността на наемателя до определена по-ниска сума, наречена „Excess” или “Отговорност”.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАСТРАХОВКИ: Super Cover Damage Waver /SCDW/
Приемането на таксата Super Cover премахва вашата “отговорност” в случай на щета и/или кражба.

Цените са както следва: B/I-€ 8.00 на ден; C/D/K/I-e -€ 10.00 на ден; Е/S/G/P/D-e -€ 12.00 на ден; H/L/O -€ 14.00 на ден; P-e - € 17.00 на ден.

Всички приети допълнителни застраховки се таксуват за не повече от 10 дни и са валидни за целия наем (до 30 дни).

В случай на щета и/или кражба, независимо дали е приета такса Super Cover, се прилага административна такса в размер на 18 евро.

Приетите застраховки не важат при следните случаи:

Кражба или щета на чистачки, радио СD-player, антена, гуми, тасове, огледала, регистрационен номер, ключове; щети по ходовата част на автомобила или загуба на докумнти на автомобила; при нанесени щети по интериора на автомобила; при нанесени щети в следствие на употреба на алкохол и/или упойващи вещества; при нанесени щети в следствие от шофиране извън пътната настилка/маркировка; при щети или кражба на личните вещи на наемателя; при щети в резултат на грешно заредено гориво; в случай, че колата е превозвана с кораб /ферибот/; неоторизирани ремонти.

Наемодателят не носи отговорност за изгубени, повредени или откраднати лични вещи.


 • Гориво

Автомобилът се предава пълен при започване на наема. Изразходваното гориво е за сметка на НАЕМАТЕЛЯ. В случай, че НАЕМАТЕЛЯ върне автомобила с по-малко гориво, липсващото гориво се заплаща по цени на бензиностанциите, плюс такса зареждане € 12.

Електромобилите се предоставят със заряд от минимум 80%, като при връщане батерията трябва да е заредена най-малко на 80%.

С мобилното приложение на Елдрайв, налично в App Store и Google Play, може да намерите най-близката до вас зарядна станция. Заплащате лесно с RFID карта.

При връщане на електромобил с по-малко от 80% заряд, клиентът заплаща едно пълно зареждане на батерията, в размер на -€ 30.


 • Пътни нарушения

НАЕМАТЕЛЯТ е отговорен за всички фишове, актове и административни санкции възникнали от нарушаване на Закона за движение по пътищата на Р. България по време на наема.При глоби и/или пътни нарушения, клиентът се таксува с размера на съответната глоба и/или нарушение плюс € 18.00 за покриване на административни разходи.


 • Еднопосочни наеми

Такса за еднопосочен наем се начислява при наем на автомобил от един град и връщане в друг в рамките на страната.

Всички еднопосочни наеми са срещу запитване.

Размерът на таксата е в рамките от € 70.00 до € 180.00.

Eднопосочни наеми извън България не са разрешени.


 • Допълнителен шофьор

Всеки допълнителен шофьор се зaплаща по € 2.40 на ден при максимален период за таксуване 10 дни. Допълнителните шофьори трябва да отговарят на изискванията за минимална възраст.


 • Допълнително оборудване

Бебешко столче (€ 3.60 на ден), вериги за сняг (€ 3.60 на ден), навигация (€ 6.00 на ден) се предоставят при запитване и се таксуват за не повече от 10 дни. Наказателна такса в случай на повреда или загуба на допълнително оборудване в размер на € 60 ще бъде начислена. При повреда или загуба на навигационна система, таксата е в размер на € 300.


 • Изгубени или повредени документи, регистационен номер или панел на радиo CD - при тези случаи се прилага такса в размер на  €240.

 • В случай на изгубени или повредени ключове - таксата зависи от цената им според ценовата листа на производителя.

 • В случай на изгубена или повредена карта за зареждане не електрически автомобил в мрежата на Елдрайв - прилага се такса в рамер на €240.

 • Пушенето в автомобилите не е позволено. При неспазване на това условие, НАЕМАТЕЛЯТ заплаща глоба в размер на €50.


 • Наем извън работно време

Наеми извънработното време на съответния офис, както и при официални празници/неработни дни, се предлагат с предварителна заявка. Прилага се такса в размер на € 30.


 • Пътуване извън страната

Възможно само с предварителна заявка и одобрение, не по-късно от 3 работни дни преди наема. Заплаща се такса от € 50.00 за изготвяне на документите. В сила са следните ограничения на максималния допустим пробег: за наеми до 3 дни - 900км; за наеми от 4 до 10 дни - 2500км; за наеми от 11 до 30 дни - 4000км. Всеки допълнителен километър се таксува от € 0,17 до € 0,49 в зависимост от класа автомобил.

Не е разрешено влизането в следните страни: Албания, Косово, Черна гора, Босна и Херцеговина, Молдова, Украйна, Русия, Беларус, Грузия, Армения.


 • Наем на автомобил с шофьор

По предварителна заявка.


 

 

 

Всички цени са в евро с ДДС.