Условия за наем на автомобил

 

 

 • Изисквания

Наемателят и договорените допълнителни шофьори трябва да бъдат на възраст минимум 21 години и да притежават свидетелство за управление на съответния тип МПС най-малко от една година.


 • Период на наема

Минималният период на наем е 24 часа. При връщане на автомобила клиентът има право на закъснение до 1 час, след което се начислява цял наемен ден.


 • Начин на наемане

Автомобилите се наемат от офисите на фирмата. При подписване на договора се прави оглед на автомобила и се отбелязват забележките, ако има такива. При връщане на автомобила от клиента, оторизирано лице на фирмата прави оглед на автомобила и при установяване на повреди или липси по вина на наемателя и непокрити от застраховката се удържа от депозита.


 • Отговорност

В цената е включена такса, ограничаваща отговорността на клиента до следните суми според наетата група: А-€200; B/I-€250; C/D-€300; E/F/P/Q-€400; G-€450; H-€550; J-€2400; K-€350; L/M-€700; N-€1000; O-€500.

В случай на ПТП, щета или кражба на наетия автомобил, се изисква документ от Пътна полиция или двустранно попълнен констативен протокол. В противен случай всички такси намаляващи отговорността са НЕВАЛИДНИ.
При липса на друг/и участник в произшествието и отказ от полицията да посети мястото на инцидента, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се изисква клиентът да вземе номер, под който е регистрирано неговото обаждане.


 • Застраховки

Застраховката „Гражданска Отговорност” е включена в наемната цена и автомобила има покритие според изискванията на българското законодателство.

Отговорност при щета и кражба: Таксa намалена отговорност при щета и кражба е включена в наемната цена и ограничава отговорността на наемателя до определена по-ниска сума, наречена „Excess” или “Отговорност”.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАСТРАХОВКИ: Super Cover Damage Waver /SCDW/
Приемането на таксата Super Cover премахва изцяло вашата “отговорност” в случай на щета и/или кражба. Super Cover може да се закупи само след като са приети основните такси CDW и TP. Приемането на Super Cover не освобождава клиента от заплащане на Административна такса. Цените са както следва: А/B/I-€ 6,67 на ден; C/D/K-€ 8,33 на ден; Е/F/G/P/Q-€ 10 на ден; H/J/L/M/O-€ 11,67 на ден; N-€ 13,33 на ден.

Приетите застраховки не важат при следните случаи:

Кражба или щета на чистачки, радио СD-player, антена, гуми, тасове, огледала, регистрационен номер, ключове; щети по ходовата част на автомобила или загуба на докумнти на автомобила; при нанесени щети по интериора на автомобила; при нанесени щети в следствие на употреба на алкохол и/или упойващи вещества; при нанесени щети в следствие от шофиране извън пътната настилка/маркировка; при щети или кражба на личните вещи на наемателя; при щети в резултат на грешно заредено гориво; в случай, че колата е превозвана с кораб /ферибот/.


 • Гориво

Автомобилът се предава пълен при започване на наема. Изразходваното гориво е за сметка на НАЕМАТЕЛЯ. В случай, че НАЕМАТЕЛЯ върне автомобила с по-малко гориво, липсващото гориво се заплаща по цени на бензиностанциите, плюс такса зареждане € 10.


 • Пътни нарушения

При глоби и/или пътни нарушения, клиентът се таксува с размера на съответната глоба и/или нарушение плюс € 12.50 за покриване на административни разходи.


 • Еднопосочни наеми

Такса за еднопосочен наем се надчислява при наем на автомобил от един град и връщане в друг в рамките на страната.

Всички еднопосочни наеми са срещу запитване.

Размерът на таксата е в рамките от € 40.00 до € 100.00.

Eднопосочни наеми извън страната са срещу запитване.


 • Допълнителен шофьор

Всеки допълнителен шофьор се зaплаща по € 2 на ден при максимален период за таксуване 10 дни. Допълнителните шофьори трябва да отговарят на изискванията за минимална възраст.


 • Допълнително оборудване

Бебешко столче (€ 3 на ден), багажник (€ 3 на ден), вериги за сняг(€ 3 на ден), навигация ( € 5 на ден)се предоставят при запитване и се таксуват за не повече от 10 дни.


 • Изгубени или повредени ключове, документи, регистационен номер или панел на радиo CD

При тези случаи се прилага такса в размер на  € 200.


 • Наем извън работно време

При наемане или връщане на автомобила извън определеното работно време с предварителна заявка се прилага такса € 25.


 • Пътуване извън страната

Възможно с предварителна заявка и одобрение. Заплаща се такса от € 41.67 за изготвяне на документите.
В сила са следните ограничения на максималния допустим пробег: за наеми до 3 дни - 900км; за наеми от 4 до 10 дни - 2500км; за наеми от 11 до 30 дни - 4000км. Всеки допълнителен километър се таксува от 
€ 0,06 до € 0,50 в зависимост от класа автомобил.


 • Наем на автомобил с шофьор

По предварителна заявка.


 

 

 

Всички цени са в евро и без ДДС.