Често задавани въпроси

 

 

Какви са възрастовите изисквания за наем на автомобил? 
Минималната възраст за наем на автомобил е 21 години, като водачът трябва да притежава валидно свидетелсвто за управление на автомобил от съответната категория поне от една година.

Може ли някой друг, освен мен, да управлява автомобила?
Да, ако неговото име и данни са вписани в договора като допълнителен шофьор. 

Как се извършва приемането и предаването на автомобила?
НАЕМАТЕЛЯТ наема автомобила в добро състояние /пълна техническа изправност/, пълен резервоар с гориво, със задължителното оборудване, изисквано от органите на КАТ, отразено в двустранно подписан протокол, неразделна част към договора за наем, при условията на който става и връщането на автомобила. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава, да върне автомобила с всички предоставени му документи, пълен резервоар гориво, както и в уговорения срок и място. Ако НАЕМАТЕЛЯТ реши да удължи срока на наемане, това става със съгласието на НАЕМОДАТЕЛЯ.

Какво ще се случи ако забавя връщането на автомобила?
Ако забавите връщането на автомобила, трябва да се свържете с Лион рент-а-кар, непосредствено преди изтичането на договора. За закъснение до 1 час, не се начислява допълнителна такса. Закъснение над 1 час се таксува като цял ден.

Възможно ли е да напускам границите на РБългария, ако не съм уведомил предварително Лион рент-а-кар?
Не. За да напуснете страната се изискват допълнителни документи, които е необходимо да съгласувате с нас.

Възможно ли е да извършвам промени по автомобила, подобрения или допълнителен монтаж на аксесоари?
Категорично не. Всичко това е в разрез с договорните отношения за наем.

Какво да направя ако имам проблем с автомобила?
В случай на проблем,
свържете се с нас

Какво количество гориво трябва да върна в автомобила?
Автомобилът се предава с пълен резервоар при сключване на договора за наем и се връща пълен от наемателя. В случай, че наемателят върне автомобила с по-малко гориво, липсващото количество се заплаща по цени на бензиностанцията, като се начислява допълнителна такса от 12 евро.

Какво включва експлоатацията на автомобила?
НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да ползва автомобила по предназначение и да го стопанисва с грижата на добър стопанин, в това число да следи нивото на моторното масло, охлаждащата и спирачната течности, както и налягането на гумите. При необходимост от доливане на някоя от изброените течности да уведоми НАЕМОДАТЕЛЯ. 
НАЕМАТЕЛЯТ няма право да използва наетия автомобил за участие в състезания, обучения на трети лица, тренировки, да тегли ремаркета, както и да пренася едри и насипни товари, без изрично разрешение от наемодателя. (последното не се отнася за товарните автомобили)
НАЕМАТЕЛЯТ няма право да управлява автомобила в нетрезво състояние, или след употреба на упойващи и наркотични вещества. 
НАЕМАТЕЛЯТ няма право да преотстъпва автомобила на трети лица, освен в случаите, когато предварително е изготвено пълномощно от НАЕМОДАТЕЛЯ и са вписани в договора за наем.

За какъв минимален период мога да наема автомобил?
Минималният период на наем е 24 часа.

Какво дължа ако изгубя ключове, документи, регистационен номер или панел на касетофон?
При тези случаи се заплаща такса в размер на 200 Евро. Уведомява се НАЕМОДАТЕЛЯ.

Защо и кога трябва да оставя депозит?
Депозитът е вид отговорност. Определя се съгласно типа на автомобила. Блокира се по кредитна карта.

Как мога да получа обратно своя депозит?
Възстановява се след връщането на автомобила, при липса на претенции, непокривани от застрахователя, като липси на детайли от оборудването на автомобила. 

Възможно ли е да получа или да върна колата извън работно време?
При наемане или връщане на автомобила извън определеното работно време, последното може да бъде реализирано с предварителна заявка - прилага се такса 30 Евро.

За всички останали въпроси можете да се свържете с нас.