Често задавани въпроси за оперативен лизинг

 

 

 

1. Каква е разликата между финансов лизинг и оперативен лизинг.

 • Оперативният лизинг, за разлика от финансовия, е форма на договор, при която Лизингополучателят ползва вещта, предмет на договора, под наем. След изтичане срока на договора за оперативен лизинг автомобилът, предмет на договора, се връща на Лизингодателя и той е освободен от риска и ангажимента от вторична реализация.
 • Оперативният лизинг дава възможност на фирмите точно да прогнозират разходите си и е подходящ за тези от тях, които се нуждаят от непрекъснато обновяване и осъвременяване на автомобилния парк, без да придобиват собствеността върху автомобила. Тъй като този тип лизинг е балансово неутрален (в балансите на фирмата се отразява като наем), сключването на договор за оперативен лизинг по никакъв начин не засяга балансовото число на юридическото лице. Месечните вноски се признават за разход на фирмата в пълния им размер.

​​

2. Как да изберем партньор за оперативен лизинг? По какви критерии да сравняваме компаниите?

 • добри позиции пред автомобилните дилъри
 • свобода при избора на марка/модел/двигател
 • отлично взаимодействие със застрахователи
 • национално и регионално покритие
 • организирана сервизна дейност
 • собствен, сигурен и надежден автопарк за предоставяне на заместващ автомобил
 • относителна финансова самостоятелност
 • професионален, компетентен и обучен екип
 • възможност за взимане на гъвкави и своевременни решения
 • екпертиза при вторична реализация на автомобилите
 • практически опит и знания в сектора

​​

3. Какви са предимствата на оперативния пред финансовия лизинг или плащането в брой?

 • без авансови плащания и блокиране на оборотен капитал
 • ежемесечен, счетоводно признат разход
 • намаляване на корпоративния данък
 • право за ползване на данъчен кредит за цената на наема и всички съпътстващи разходи
 • гъвкави варианти за срок, пробег, компоненти на месечната вноска
 • застрахователен и сервизен мениджмънт
 • комплексно обслужване и овобождаване на ресурс за основната дейност
 • планирани и фиксирани разходи за автопарка
 • намаляване на документооборота за автомобилния парк и ангажиментите по следенето му
 • минимизиране на рисковете от промяна в текущите разходи за поддръжка и промяна във вторичния автомобилен пазар
 • гарантиране на постоянна мобилност, независимо от необходимостта от престой на автомобила в сервиз

 

4. Как да сравняваме оферти за оперативен лизинг?

 • наличие на самооучастие, авансово плащане
 • компоненти на месечната вноска и обхват или ограничаване на услугата
 • допълнителни административни такси, техния размер и начин на плащане
 • допълнителна информация за практиката на компанията на пазара
 • прозрачност и яснота на офертата
 • валидност на офертата
 • други специфични такси, условия

 

5. Какво може да включва месечната вноска?

 • първоначални разходи за регистрация в КАТ
 • данък МПС
 • застраховка Гражданска отговорност
 • застраховка КАСКО
 • застраховка места
 • техническо обслужване
 • заместващ автомобил от Лион Рент а кар
 • винетки
 • покупка, сезонна смяна и съхранение на гуми
 • застрахователен и сервизен мениджмънт
 • услуга "врата до врата"
 • случайни ремонти
 • гориво
 • други, според изискванията на клиента и възможностите на доставчика на услугата оперативен лизинг​

<-назад