Предимства на оперативeн лизинг

 

 

 • Не намалявате работния капитал на компанията за нуждите на основната ви бизнес дейност – договорът за оперативен лизинг е без авансови плащания или самоучастие
 • Получавате право за ползване на данъчен кредит за цената на наема и всички съпътстващи разходи
 • Планирате, контролирате и оптимизирате разходите чрез фиксирана в дългосрочен план лизингова вноска
 • Минимизирате документооборота по управление на автомобилния парк
 • Месечните вноски при оперативния лизинг се признават за разход на фирмата в пълния им размер
 • Пестите време и допълнителен ресурс
 • Гарантирате си постоянна мобилност, независимо от необходимостта от престой на автомобилите в сервиз
 • Получавате автомобили за съобразен с нуждите ви срок и пробег, спрямо които ги подменяте и поддържате високия имидж на компанията си
 • Получавате текуща професионална консултация и анализ на автомобилния ви парк и възможностите за оптимизиране на управлението му
 • Не носите риск и ангажимент за продажбата на употребяваните автомобили
 • Срещу фиксирана месечна вноска за оперативен лизинг получавате безпрепятсвено ползване на автомобили, гарантирате си спокойствие и се фокусирате върху основния си бизнес
 • Не се ангажирате с вторична реализация на автомобила
 • Получавате заместващ автомобилот Lion Rent-a-Car, ако поради ремонт или друга причина не може да използвате автомобила си за по-дълъг период от време
 • Lion Rent-a-Car и СФА ползват големи отстъпки, от които можете да се възползвате.

<-назад