Необходими документи за договор за оперативен лизинг

 

  • Попълнено искане за лизинг (изтегли от тук)
  • Разпечатка от електронната страница на Търговския регистър на актуалното състояние
  • Баланси и отчети за приходите и разходите за последните две отчетни години;
  • Подадената данъчна декларация за последната отчетна година, с входящ номер;
  • Справки – декларации за ДДС за всички месеци след този на последния заверен годишен финансов отчет с входящите номера на НАП;
  • За сделки на стойност по-висока от 30 000 лв. едновременно с подписването на договора за лизинг, се подписва и декларация по смисъла на чл.4, ал.7 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /по образец/;
  • Лична карта на представляващия и шофьорска книжка в случай, че той ще управлява автомобила;
  • Лична карта и шофьорска книжка на лицата, които ще бъдат упълномощени да управляват автомобила.

<-назад